“Skaitļa vārdu un lietvārda Datīva saskaņošana, apgūstot lielo tēmu “Mana ģimene””.

Tēmai “Skaitļa vārdu un lietvārda Datīva saskaņošana” plānotas 2-3 mācību stundas, viss atkarīgs no grupas mācīšanās tempa, konkrētās situācijas u.tml. faktoriem. 

Bāze: skolēni ir sākuši apgūt  lielo tēmu “Mana ģimene”: zina ģimenes locekļu nosaukumus, radniecības pakāpes, skaitļa vārdus (rakstiski un mutiski; apgūts tēmā “Iepirkšanās”). 

Šo tēmu skolēniem ļoti patīk apgūt, jo viņi saprot tās pielietojuma jēgu ikdienā, tāpēc šīs stundas noteikti var veidot dinamiskas, un skolēni jums labprāt sekos.Iespējamās grūtības: ne visi skolēni vienādi ātri apgūst konkrētās lietas, tāpēc dažus aspektus var nākties skaidrot papildus, samazinot tempu stundas gaitā. Turklāt jāatceras, ka krievu val. apguvei saskaņā ar jauno standartu paredzētas 2 st. nedēļā. 

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

,