Metodiskais materiāls sociālajās zinībās

Sociālo zinību jautājumu apguvē galvenā vērība jāvelta pilsoniskās līdzdalības, ētisko vērtību izpratnes veidošanai, to pielietojumam gan savstarpējās attiecībās, gan ģimenē un sabiedrībā. Šajā materiālā  darbā apskatīti jautājumi par ētiskajām vērtībām, to nozīmi skolēna un sabiedrības dzīvē ietverti galvenie mērķi, kurus iespējams stundās realizēt. Pieredzes materiāli ir sakārtoti tēmās :

  • Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?
  • Sociālā un nacionālā identitāte

Pārbaudes darbs – Identitāte un sociālās grupas

Ar pieredzes materiāliem iepazīstināti Siguldas novada  sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji jomas sanāksmē.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Metodiskie materiāli ģeogrāfijā

Autore: ģeogrāfijas skolotāja Ilze Koļesnikova

Priekšmets : ģeogrāfija

  • Vingrinājumu uzdevumi – biomas – cilvēku un dabas mijiedarbība veidoti attālinātajam procesam, lai skolēni varētu vieglāk uztvert informāciju. Uzdevumi veidoti 10.klasei, apgūstot dažādus procesus dabā, biomas, to pazīmes un galvenās problēmas. Taču materiālu var izmantot arī 7., 8.klasē , runājot par dabas problēmām, 7.klasē – pie hidrosfēras.
  • “Iežu un minerālu veidošanās, pārvietošanās procesi” veidots prezentācijas veidā 7.klasei , bet tiek izmantots arī 10.klasē pie tēmas par augšņu degradācijas cēloņiem.
  • Hidrosfēra  un arī ekosistēmas – dabas un cilvēku mijiedarbība 10.klasei ( bet atsevišķi uzdevumi var būt 7.klasei).

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Metodiskie materiāli 10. klasei kursā ‘Sociālās zinības un vēsture I” (pamatkurss)

Autore: sociālo zinātņu un vēstures skolotāja Inta Romonovska

Priekšmets : sociālās zinātnes un vēsture

  • Materiāls “Holokausts Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā” attiecas uz tēmas “Sociālās attiecības un identitāte” apakštēmu “Otrais pasaules karš cilvēka izvēles un morāles aspektā”.
  • Materiāls “Atmiņu pētīšana” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls izmantojams kā patstāvīgs skolēnu  pētījums , ko var veikt gan individuāli, gan grupā, gan klātienē, gan attēlināti.
  • Materiāls “K. Ulmaņa autoritārā režīma atspoguļojums vēstures avotos” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls sastāv no 2 daļām : informācijas avotu daļas un skolēna darba lapas, kurā ietverti jautājumi par piedāvātajiem avotiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Gimp pamācība

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Dokuments paredzēts iesācējiem, lai apgūtu attēlu apstrādes pamatfunkcijas programmā GIMP. Sniegta pamācība kā mainīt attēla lielumu, kā apgriezt, apmest(flip) un eksportēt attēlu sev nepieciešamajā formatā. Pēc pamatdarbību apgūšanas var iepazīties arī pamacību kā izveidot vienkāršu logo, izmantojot gan slāņu maskas, gan filtrus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Masīvi

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Uzdevumi stundā izmantojami kā paraugi masīva elementu summas un vidējās vērtības atrašanai, ja vērtības masīvā ir iepriekš noteiktas. Mazākās un lielākās vērtības atrašanai masīvā tiek ievadīti 5 skaitļi no tastatūras.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Ievads programmēšanā

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

“Ievads programmēšanā” norādīti programmas izstrādes posmi un aprakstīts, kas tajos veicams. Sīkāk aprakstīta arī Java programmas uzbūve, ar to saistītie termini un apskatīta klasiskā “Hello, World” programma. Parādīts programmas pirmkods, kā arī paskaidrota rindiņu nozīme. Zemāk var iepazīties arī programmas rakstīšanas pamatnoteikumiem(atkāpes, komentāri, komandu skaits rindā, figūriekavu un semikolu nozīme),sintaksi un teksta izvades iespējām(valodā Java)

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Datu ievade un operātori

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Prezentācija veidota, lai atkārtotu tēmu par mainīgajiem un to tipiem, deklarēšanu(norādītā saite aizved uz Learning Apps interaktīvu uzdevumu). Pēc atkārtojuma sākas tēma par datu ievades un izvades veidiem, kurā sīkāk apskatīta ar Scanner klase(ļauj ievadīt datus no tastatūras. Lai veiksmīgāk apgūtu lietotāja datu ievadi programmā, prezentācijā iekļauta informācija par vienkāršu izteiksmju vērtību aprēķinu(tajā skaitā par viena mainīgā, saliktajiem, piešķiršanas un loģiskajiem operatoriem) un operāciju veikšanu ar veseliem skaitļiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!