Metodiskie materiāli 10. klasei kursā ‘Sociālās zinības un vēsture I” (pamatkurss)

Autore: sociālo zinātņu un vēstures skolotāja Inta Romonovska

Priekšmets : sociālās zinātnes un vēsture

  • Materiāls “Holokausts Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā” attiecas uz tēmas “Sociālās attiecības un identitāte” apakštēmu “Otrais pasaules karš cilvēka izvēles un morāles aspektā”.
  • Materiāls “Atmiņu pētīšana” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls izmantojams kā patstāvīgs skolēnu  pētījums , ko var veikt gan individuāli, gan grupā, gan klātienē, gan attēlināti.
  • Materiāls “K. Ulmaņa autoritārā režīma atspoguļojums vēstures avotos” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls sastāv no 2 daļām : informācijas avotu daļas un skolēna darba lapas, kurā ietverti jautājumi par piedāvātajiem avotiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās

10.klase Vēsture un sociālās zinātnes I

Materiālu izstrādāja skolotāja Inese Berga

Tēma: ‘Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās” ir aktuāla gan kultūras jomā, gan vēstures un politikas kontekstā. Katra valstij ir sava pieminekļu aizsardzības politika, tā balstās valdošās politikas pamatprincipos un laika gaitā mainās. Metodiskais darbs satur ieteikumus, kā mācīt šo tēmu skolēniem, tiek piedāvātas darba lapas,  norādīti interneta resursi, metodiskie paņēmieni, argumentu vērtēšanas SLA.

Kopīgais  četru mācību stundu ciklā iegūstamais SR: Izvērtē un salīdzina dažādas (arī pretrunīgas) vēstures interpretācijas kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanā mūsdienās.

Temata apguves procesā skolēni:

  • Skaidro jēdzienu ”kultūrvēsturiskais mantojums”  un analizē likumdošanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
  • Izvērtē pretrunīgi vērtētus kultūras mantojuma piemērus, ņemot vērā gan nacionālo, gan pārnacionālo perspektīvu.
  • Diskutē par to, kāpēc ne visas kultūras mantojuma vērtības tiek aizsargātas un saglabātas.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

,