Metodiskie materiāli 10. klasei kursā ‘Sociālās zinības un vēsture I” (pamatkurss)

Autore: sociālo zinātņu un vēstures skolotāja Inta Romonovska

Priekšmets : sociālās zinātnes un vēsture

  • Materiāls “Holokausts Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā” attiecas uz tēmas “Sociālās attiecības un identitāte” apakštēmu “Otrais pasaules karš cilvēka izvēles un morāles aspektā”.
  • Materiāls “Atmiņu pētīšana” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls izmantojams kā patstāvīgs skolēnu  pētījums , ko var veikt gan individuāli, gan grupā, gan klātienē, gan attēlināti.
  • Materiāls “K. Ulmaņa autoritārā režīma atspoguļojums vēstures avotos” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls sastāv no 2 daļām : informācijas avotu daļas un skolēna darba lapas, kurā ietverti jautājumi par piedāvātajiem avotiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

“Atmiņas un liecības par “padomju laikiem”. Atmiņu vākšana un apstrādāšana”

Tēma ietilpst tematā “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”.

Materiālu veidoja Inta Romanovska pēc Skola 2030 ieteikumiem.

Materiāls izmantojams 10.-11. klasē, atkarībā no kursā paredzētā stundu skaita, iekļauti skolēnu pašvadītas mācīšanās elementi. 

4 mācību stundu plāni, uzdevumi skolēniem, vērtēšanas kritēriji.