Autore: sociālo zinātņu un vēstures skolotāja Inta Romonovska

Priekšmets : sociālās zinātnes un vēsture

  • Materiāls “Holokausts Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā” attiecas uz tēmas “Sociālās attiecības un identitāte” apakštēmu “Otrais pasaules karš cilvēka izvēles un morāles aspektā”.
  • Materiāls “Atmiņu pētīšana” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls izmantojams kā patstāvīgs skolēnu  pētījums , ko var veikt gan individuāli, gan grupā, gan klātienē, gan attēlināti.
  • Materiāls “K. Ulmaņa autoritārā režīma atspoguļojums vēstures avotos” attiecas uz kursa tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Materiāls sastāv no 2 daļām : informācijas avotu daļas un skolēna darba lapas, kurā ietverti jautājumi par piedāvātajiem avotiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *