Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Prezentācija veidota, lai atkārtotu tēmu par mainīgajiem un to tipiem, deklarēšanu(norādītā saite aizved uz Learning Apps interaktīvu uzdevumu). Pēc atkārtojuma sākas tēma par datu ievades un izvades veidiem, kurā sīkāk apskatīta ar Scanner klase(ļauj ievadīt datus no tastatūras. Lai veiksmīgāk apgūtu lietotāja datu ievadi programmā, prezentācijā iekļauta informācija par vienkāršu izteiksmju vērtību aprēķinu(tajā skaitā par viena mainīgā, saliktajiem, piešķiršanas un loģiskajiem operatoriem) un operāciju veikšanu ar veseliem skaitļiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *