Gimp pamācība

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Dokuments paredzēts iesācējiem, lai apgūtu attēlu apstrādes pamatfunkcijas programmā GIMP. Sniegta pamācība kā mainīt attēla lielumu, kā apgriezt, apmest(flip) un eksportēt attēlu sev nepieciešamajā formatā. Pēc pamatdarbību apgūšanas var iepazīties arī pamacību kā izveidot vienkāršu logo, izmantojot gan slāņu maskas, gan filtrus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Masīvi

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Uzdevumi stundā izmantojami kā paraugi masīva elementu summas un vidējās vērtības atrašanai, ja vērtības masīvā ir iepriekš noteiktas. Mazākās un lielākās vērtības atrašanai masīvā tiek ievadīti 5 skaitļi no tastatūras.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Ievads programmēšanā

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

“Ievads programmēšanā” norādīti programmas izstrādes posmi un aprakstīts, kas tajos veicams. Sīkāk aprakstīta arī Java programmas uzbūve, ar to saistītie termini un apskatīta klasiskā “Hello, World” programma. Parādīts programmas pirmkods, kā arī paskaidrota rindiņu nozīme. Zemāk var iepazīties arī programmas rakstīšanas pamatnoteikumiem(atkāpes, komentāri, komandu skaits rindā, figūriekavu un semikolu nozīme),sintaksi un teksta izvades iespējām(valodā Java)

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Datu ievade un operātori

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

Prezentācija veidota, lai atkārtotu tēmu par mainīgajiem un to tipiem, deklarēšanu(norādītā saite aizved uz Learning Apps interaktīvu uzdevumu). Pēc atkārtojuma sākas tēma par datu ievades un izvades veidiem, kurā sīkāk apskatīta ar Scanner klase(ļauj ievadīt datus no tastatūras. Lai veiksmīgāk apgūtu lietotāja datu ievadi programmā, prezentācijā iekļauta informācija par vienkāršu izteiksmju vērtību aprēķinu(tajā skaitā par viena mainīgā, saliktajiem, piešķiršanas un loģiskajiem operatoriem) un operāciju veikšanu ar veseliem skaitļiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!