Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Priekšmets : programmēšana

“Ievads programmēšanā” norādīti programmas izstrādes posmi un aprakstīts, kas tajos veicams. Sīkāk aprakstīta arī Java programmas uzbūve, ar to saistītie termini un apskatīta klasiskā “Hello, World” programma. Parādīts programmas pirmkods, kā arī paskaidrota rindiņu nozīme. Zemāk var iepazīties arī programmas rakstīšanas pamatnoteikumiem(atkāpes, komentāri, komandu skaits rindā, figūriekavu un semikolu nozīme),sintaksi un teksta izvades iespējām(valodā Java)

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *