Autors: datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Priekšmets : datorika

Apgūt informācijas dizaina pamatelementus un digitālos rīkus informācijas dizaina risinājumu izstrādei, lai radītu savu informācijas dizaina risinājumu.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *