Projekta darbs tīmekļa lappušu veidošanā

Autors: datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Stundas mērķis:
Noskaidrot un nostiprināt skolēnu zināšanas un prasmes tīmekļa lappušu
veidošanā.
Stundas uzdevumi:
Izveidot tīmekļa vietni no vairākām tīmekļa lappusēm.
Sasniedzamie rezultāti
• Prot izveidot vienkāršu tīmekļa vietni.
• Strukturē informāciju tīmekļa lappusē un tīmekļa vietnē.
• Zina HTML tagu sintaksi un semantiku.
• Lieto tīmekļa lappuses formatēšanas līdzekļus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!