Projekta darbs tīmekļa lappušu veidošanā

Autors: datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Stundas mērķis:
Noskaidrot un nostiprināt skolēnu zināšanas un prasmes tīmekļa lappušu
veidošanā.
Stundas uzdevumi:
Izveidot tīmekļa vietni no vairākām tīmekļa lappusēm.
Sasniedzamie rezultāti
• Prot izveidot vienkāršu tīmekļa vietni.
• Strukturē informāciju tīmekļa lappusē un tīmekļa vietnē.
• Zina HTML tagu sintaksi un semantiku.
• Lieto tīmekļa lappuses formatēšanas līdzekļus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Informācijas strukturēšana tīmekļa lappusēs.

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Stundas mērķis: Apgūt tīmekļa lappušu veidošanas pamatus(HTML).
Stundas uzdevumi:
 Veidot priekšstatu par HTML(Hyper Text Markup Language) lappušu struktūru;
 Iepazīstināt ar HTML tagu sintaksi;
 Attīstīt prasmi veidot vienkāršas tīmekļa lappuses Visual Studio Code vidē.
Sasniedzamie rezultāti: Zina vienkāršāko HTML bloku sintaksi – tagus. Prot izmantot HTML,
lai izveidotu dotu vienkāršu tīmekļa lapu;
Caurviju tēmas: Datorgrafika. Darbs ar datnēm un mapēm. Tekstapstrādes lietotnes.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!