Metodiskais materiāls sociālajās zinībās

Sociālo zinību jautājumu apguvē galvenā vērība jāvelta pilsoniskās līdzdalības, ētisko vērtību izpratnes veidošanai, to pielietojumam gan savstarpējās attiecībās, gan ģimenē un sabiedrībā. Šajā materiālā  darbā apskatīti jautājumi par ētiskajām vērtībām, to nozīmi skolēna un sabiedrības dzīvē ietverti galvenie mērķi, kurus iespējams stundās realizēt. Pieredzes materiāli ir sakārtoti tēmās :

  • Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?
  • Sociālā un nacionālā identitāte

Pārbaudes darbs – Identitāte un sociālās grupas

Ar pieredzes materiāliem iepazīstināti Siguldas novada  sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji jomas sanāksmē.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!