Autore: ķīmijas skolotāja Ilona Brakovska

Temata apguves mērķis: veido, metālu iegūšanu, metālu un to sakausējumu
izmantošanu, pilnveidot prasmi rakstīt ķīmisko reakciju vinādojumus (aizvietošanās
reakcijām) un pilnveidot prasmi veikt aprēķinus pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma,
noskaidrojot ķīmiskās reakcijas izejvielas vai produktus.
Jēdzieni, kas tiks apskatīti un gūta izpratne par metāliskiem un nemetāliskiem
ķīmiskiem elementiem, reducētājiem, sakausējumiem, metālu aktivitātes rindām, reducēšanās
reakcijām.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *