“Atmiņas un liecības par “padomju laikiem”. Atmiņu vākšana un apstrādāšana”

Tēma ietilpst tematā “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”.

Materiālu veidoja Inta Romanovska pēc Skola 2030 ieteikumiem.

Materiāls izmantojams 10.-11. klasē, atkarībā no kursā paredzētā stundu skaita, iekļauti skolēnu pašvadītas mācīšanās elementi. 

4 mācību stundu plāni, uzdevumi skolēniem, vērtēšanas kritēriji.