Autors: bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa

Priekšmets : Bioloģija

Tēma : Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Laiks : 8 stundas

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *